Grochów – trochę historii

Kancelaria Adwokacka zlokalizowana jest na Grochowie, częsci dzielnicy Praga Południe, przy ul.Grenadierów 12.

Pierwsze wzmianki

Historycznie Grochów należał do tzw. dóbr skaryszewskich nadanych w r. 1347 przez książąt mazowieckichkapitule płockiej. Jako Grochowo wymieniony w r.1570.

W 1780 Stanisław August Poniatowskiwszedł w formalne posiadanie dóbr i odstąpił je swemu bratankowi, podskarbiemu wielkiemu litewskiemu księciuStanisławowi Poniatowskiemu, który jeszcze w tym roku założył kolonię Grochów, podzielił ją na osiem części i nadał różnym osobom. Na części te Grochów był podzielony jeszcze na początku XX w., co widać i dziś w księgach hipotecznych.

Posiadacze oddzielnych części Grochowa uzyskali je na własność zupełną na mocy carskiego dekretu z dn. 24 czerwca 1870. Continue reading