Wzory pism procesowych

Wzory pism procesowych do pobrania

Wzory pism procesowych, które można pobrać dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy i stanowią jedynie ogólny wzór. W każdym przypadku zalecam kontakt z adwokatem w celu odpowiedniej redakcji pism w kontekście konkretnego stanu faktycznego.

Każda sprawa z uwagi na inny stan faktyczny wymaga odpowiedniej redakcji poszczególnych pism.

Komentarze są wyłączone.