Praktyka

Zakres pomocy prawnej

Adwokat specjalizuje się przede wszystkim w sprawach rozwodowych a przy ścisłej współpracy ze specjalistami z poszczególnych gałęzi prawa świadczy pomoc prawną (porady prawne i obsługę prawną) w następujących obszarach:

nieruchomości

(umowy: deweloperskie, o roboty budowlane, przedwstępne, sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia i inne);

prawo budowlane

odszkodowania

(z tytułu wypadków drogowych, z umów ubezpieczeń, z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań itd. )

prawo rodzinne, rozwód, alimenty

(rozwód i separacja, podział majątku byłych małżonków po rozwodzie, sprawy dotyczące ustalenia i wykonywania władzy rodzicielskiej, alimenty na rzecz dziecka i małżonka, eksmisja małżonka ze wspólnego lokalu i inne)

prawo spadkowe

windykacja należności

stała obsługa prawna

przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni

prawo karne

(obrona oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym I jak i II instancji – prywatne akty oskarżenia, apelacje, zażalenia i inne pisma procesowe, reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym – warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych i poszkodowanych – dochodzenie prawem przewidzianych roszczeń)

– prawo o ruchu drogowym

(utrata prawa jazdy, wypadki, kolizje, odszkodowania itd.)

Honorarium

Powszechnie uważa się, że wynagrodzenie za usługi adwokata jest tak wysokie, że tylko nielicznych na nie stać. Nic bardziej błędnego.
Prawdą jest, że wysokość wynagrodzenia zależy od nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy jak też charakteru współpracy z klientem. Zawsze honorarium adwokata ustalane jest indywidualnie przy uwzględnieniu wskazanych powyżej kryteriów.
W większości przypadków wystarczająca dla klienta jest zwykła porada, której cena w zależności od złożoności problemu wynosi ok. 150 zł.
W sytuacji, gdy do udzielenia porady niezbędne jest przeanalizowanie większej ilości dokumentów, wówczas pobierana jest opłata dodatkowa, której wysokość uzależniona jest od czasu, jaki adwokat musi poświęcić na zapoznanie się z dokumentacją.
W sprawach, które klient zleca adwokatowi do prowadzenia w całości, honorarium ustalane jest dopiero po dokonaniu analizy problemu, ocenie niezbędnych kosztów, jak również szans na osiągnięcie zamierzonego przez klienta celu.
Możliwe jest również zlecenie adwokatowi prowadzenie sprawy wyłącznie na określonym jej etapie, jak też sporządzenie poszczególnych pism procesowych.
Co do zasady, wynagrodzenie należne adwokatowi jest płatne z góry. Istnieje także możliwość płatności w ratach jak i uzależnienie części honorarium od końcowego wyniku sprawy. Do ustalonej kwoty należy doliczyć 23 % podatek VAT i nie obejmuje kosztów sądowych, administracyjnych, podatków i tłumaczeń.

Komentarze są wyłączone.